IN HET RECHTE SPOOR

voor het rechtrichten van paarden

Rechtrichten, waarom?

Willen we een paard berijden, dan moeten we het paard voorbereiden. Doen we dat niet, dan zal het paard ons slechts vervoeren in zijn natuurlijk scheve houding (op de voorhand met verkeerd rug gebruik). Het paard moet leren om de ruiter in de juiste houding te dragen (met de achterhand en correct rug gebruik). Rechtrichten helpt daarbij.


Rechtrichten, wat?

De natuurlijke scheefheid heeft een spiertechnische oorzaak. Door correcte training kunnen veel problemen opgelost of liever nog, voorkomen worden. Deze training heet rechtrichten.Het paard wordt zo gegymnastiseerd dat de stijve korte spieren aan de holle zijde langer en minder sterk worden door ontspanning en de lange zwakke spieren korter en sterker worden door aanspanning.


Het eindresultaat is een rechtgericht paard dat zich in beide richtingen gelijkmatig buigt in een correcte houding achter een perfect gelijke aanleuning onder een ruiter die het paard in balans berijdt.


Rechtrichten, hoe?

Om het paard correct te trainen is het noodzakelijk dat de ruiter weet of hij een rechts of links gebogen paard berijdt.


De kenmerken van een rechts gebogen paard:

De linkerzijde van dit paard is:


- de bolle zijde

- de lang gespierde zijde

- de slap gespierde zijde

- soepele zijde

- het linker achterbeen is het zwakke,                       vooral  stuwende achterbeen                                  

                        - het linker voorbeen draag meer gewicht 

                           dan het rechter voorbeen

De kenmerken van een links gebogen paard:

De rechter zijde van dit paard is:


- de bolle zijde

- de lang gespierde zijde

- de slap gespierde zijde

- soepele zijde

- het rechter achterbeen is het zwakke, vooral       stuwende achterbeen

                         - het rechter voorbeen draagt meer gewicht 


De rechterzijde van dit paard is :

- de holle zijde
- de kort gespierde zijde
- de sterk gespierde zijde
- de minder soepele zijde
- het rechter achterbeen is het         sterkere, vooral dragende been
- de rechterheup staat vaak iets hoger


De linkerzijde van dit paard is :


- de holle zijde
- de kort gespierde zijde
- de sterk gespierde zijde
- de minder soepele zijde
- het linker achterbeen is het                       sterkere, vooral dragende been
- de linkerheup staat vaak iets hoger

Wanneer is een paard verticaal recht ?

Een paard is verticaal recht als het op een rechte lijn de verticale lijn behoudt 

(de hoek naar de grond is 90 °).


Stap 1:

Bij aanvang van de training is hiervoor stelling nodig naar de bolle zijde. Een links gebogen paard loopt in stelling rechts. Een rechts gebogen paard loopt in stelling links. Als de ruiter recht op de rug zit en de stijgbeugels op een lijn zijn is de stelling voldoende. Naarmate de training vordert zal minder stelling nodig zijn en uiteindelijk verdwijnen.


Wanneer is een paard rechtgericht ? 

Het paard is recht gericht als het de ruiter recht op de rug kan dragen, aan beide zijden gelijkmatig buigt en werkt achter perfect gelijke aanleuning.